AS HC Betoon juhtpõhimõte

HC Betooni juhtpõhimõtte eesmärgiks on tagada oma klientidele rahulolu, pakkudes ohutult toodetud kvaliteetset toodangut ja jätkusuutlikult teostatud teenuseid. 

 

Kvaliteet

HC Betooni kvaliteedijuhtimissüsteem tagab kvaliteedi saavutamise ja selle pideva parendamise, tuginedes järgmistele põhimõtetele:

•    Kliendile orienteeritus – pakume kliendile alati parimat võimalikku lahendust.
•    Partnerluse võtmesõnad-usaldusväärsus ja pühendumine.
•    Võtame arvesse klientide tagasisidet ja hinnangut.
•    Vaidlused ja ebakõlad lahendame aktiivse suhtluse teel.
•    Pidev kvaliteedistandardite järgimine ja juhtimissüsteemi täiustamine.

 

Tööohutus

HC Betooni tööohutusjuhtimissüsteemi ja tööohutusalase juhtpõhimõtte eesmärgiks on tagada kõikidele töötajatele ja koostööpartneritele ohutu töökeskkond järgides järgmistei põhimõtteid:

•    Liigume suunas, et pakkuda oma töötajatele võimalikult ohutut ja turvalist töökohta.
•    Meie töötajad tegutsevad viisil, mis aitab riske vähendada ja õnnetusi ära hoida.
•    Töökohtade järjepidev inspekteerimine ja töötajate ohutuskäitumise jälgimine. 
•    Töötajate pädevuse tõstmine ning vastutustundliku käitumise arendamine.
•    Oleme teadlikud meile kohalduvatest õigusaktidest ja muudest nõuetest ning arvestame neid oma igapäevatöös.
 

Keskkond

HC Betoon arvestab oma igapäevases tootmis- ja äritegevuses aktiivselt keskkonnahoidlikkusega, 
tagades nii säästva arengu järgmiste tegevustega:

•    Keskkonna säästlik tootmistegevus on võtmeprintsiibiks kõigis tootmisüksustes.  
•    Tehastes on loodud lahendused betoonijääkide utiliseerimiseks.
•    Sorteerime jäätmeid keskkonnasõbralikult.