Laboriteenused

HC Betooni poolt pakutavad laboriteenused

Ehitusplatsil on võimalik teostada HC Betooni labori inventaris olevate seadmetega betooni omaduste mõõtmist ning kvaliteedi hindamist.

ConReg System – betooni varajase tugevuse hindamine

Betooni varajase tugevuse hindamiseks konstruktsioonis saame pakkuda ConReg seadmeid. Seadme mõõteplokk võimaldab fikseerida ning salvestada betoonkonstruktsiooni sisemuses temperatuuri andmeid kuues erinevas punktis. Temperatuuriandmete alusel on võimalik hinnata konstruktsiooni betooni survetugevust antud ajahetkel.
Temperatuuri mõõtmiseks on soovitatav valida konstruktsiooni need osad, mille jahtumine on eeldatavalt kõige suurem ning tugevuse kasv kõige aeglasem.

Betoonisegu õhusisalduse mõõtmine

Vajaduse korral teostame tarnitud betoonisegu õhusisalduse kontrollmõõtmist ehitusplatsil standardi EVS-EN 12350-7 kohaselt. Labori kasutuses on firma FORM+TEST rõhumeetodil betooni õhusisalduse määramise seadmed B2020.

Konstruktsiooni betooni katsetamine

Valatud betoonkonstruktsioonide tugevust on võimalik hinnata mittepurustaval meetodil, kasutades selleks seadet Digi-Schmidt. Antud seadme mõõtepiirkond on vahemikus 10 kuni 70 MPa.

Katsekehade valmistamine

Vajaduse korral võtame ehitusobjektil betoonisegust proove ning valmistame katsekehad, mida säilitatakse standardtingimustel kuni katsetamiseni betoonitehase laboris või akrediteeritud katseasutuses.

Labortiteenuste hinnad leiate HC Betooni üldhinnakirjast