Üldreeglid tehasesse sisenemisel

Palume Teie tähelepanu territooriumi ohutusnõuete tutvustamiseks

 
 • Tehase territooriumil on kohustuslik kanda järgmisi isikukaitsevahendeid:

 1. Kõrgnähtavusega tööriided (ohutusvest)
 2. Kaitsekiiver
 3. Kaitseprillid
 4. Turvajalatsid (tehase siseruumid)
 • Territooriumil liikudes jälgi alati vastuvõtja juhiseid ja korraldusi
 • Ole tähelepanelik liiklusvahendite liikumise suhtes
 • Ole ettevaatlik, et Sa ei libiseks ega ei komistaks
 • Treppidel liikumisel hoia kinni käsipuudest
 • Ära puutu seadmeid ja elektripaigaldisi
 • Territooriumil liikumisel on telefoni kasutamine keelatud
 • Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud ja märgistatud kohas
 • Täida ohutusmärkidel märgitud nõudeid
 • Õnnetuse korral informeeri kohaliku tehase personali
 

Territooriumil kohustuslik

Kaitsekiiver.
Ohutusvest.
Kaitseprillid.
Turvajalatsid.

Tähelepanu!

Liikuvad liiklusvahendid.
Ettevaatust liikumisel.

Keelatud!

Telefoniga rääkimise keeld.
Suitsetamise keeld.


Päästeteenistuse number on 112.