Isikuandmete kaitse

Isikuandmete puutumatust käsitlev teade

HC Betoon kohustub kaitsma teie isikuandmeid. Isikuandmete puutumatust käsitlev teade kirjeldab, kuidas HC Betoon töötleb ja kasutab isikuandmeid, mis me saame teilt seoses selle veebilehega ning kuidas saate meiega ühendust võtta, kui teil on täiendavaid küsimusi seoses sellega, et me töötleme teie isikuandmeid.

HC Betoon kogub ja talletab isikuandmeid (näiteks nimi, aadress, e-post ja telefoninumber), mida meile esitate, et saada meilt informatsiooni. Need isikuandmed aitavad HC Betoonil käsitleda teie teabenõuet.
Samuti kogub ja talletab HC Betoon teie isikuandmeid, mida võite esitada (a) osana oma kontoomaniku andmetest (kohaldatavusel) ja/või (b) seoses oma päringutega toodete kohta või  toodete ostudega meie veebilehel (seal, kus selline funktsioon on saadaval).

Lisaks ülalnimetatud kasutamisele ja eesmärkidele võime teie isikuandmeid kasutada ka veebilehe haldamiseks ja parandamiseks, asutusesisestes dokumentides, statistilise analüüsi jaoks (kohaldatavusel) ning selleks, et täita teie tootetellimused ja/või võtta teiega ühendust seoses toodete müügiga ning osana kliendisuhtluse protsessidest.

HC Betooni isikuandmete kogumine tugineb vajadusele läbi viia ülalnimetatud protsesse. Ulatus, milles HC Betoon kasutab isikuandmeid veebilehe parandamiseks või statistika analüüsimiseks tuleneb andmete töötlemise aluseks olevast HC Betooni õigustatud huvist selliseid parandusi ja analüüse teha.

Isikuandmeid, mida kogutakse ja talletatakse, kasutavad ainult kontserni HeidelbergCement Group kuuluvad ettevõtted, välja arvatud järgmistel juhtudel, kui võime andmeid esitada kolmandatele isikutele:

  • seaduses nõutud juhtudel;
  • meie äri ostjale või potentsiaalsele tulevasele ostjale ja/või
  • HeidelbergCement Groupi määratud teenuse osutajatele, kes osutavad veebilehe või selle funktsioonidega seotud teenuseid, kuid ainult ulatuses, milles see on vajalik nende teenuste osutamiseks – näiteks IT-teenuste osutaja(te)le, kes veebilehte majutavad, arendavad ja sellele tuge pakuvad.

HeidelbergCement võtab meetmeid, et kaitsta kõiki isikuandmeid, mis on edastatud sellistele kolmandatele isikutele või mis on edastatud teistesse riikidesse, kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega ning ülaltoodud viisil.

HC Betoon talletab isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik, et saavutada eesmärk, milleks andmeid on kogutud. See tähendab, et HC Betoon kustutab teie isikuandmed, kui need andmed ei ole enam vajalikud päringute või meie kliendisuhte haldamiseks. Anonüümseks muudetud statistikat võib salvestada pärast seda.

Võite igal ajal nõuda oma isikuandmete parandamist või kustutamist. Palun võtke aga teatavaks, et kustutamine võib tähendada, et HC Betoon ei saa käsitleda päringuid ega tellimusi. Lisaks on teil õigus nõuda oma isikuandmete koopiat meie dokumentidest. Teil on õigus taotleda oma isikuandmete kasutamise piiramist (näiteks, kui teie arvates on andmed ebaõiged) või oma isikuandmete kasutamise lõpetamist (näiteks seoses andmete kasutamisega HC Betooni veebilehe parandamiseks). Teil on õigus saada oma töödeldud isikuandmeid, mida kasutatakse tellimuse käsitlemiseks või meie kliendisuhte haldamiseks, masinloetavas vormis ning teil on õigus edastada oma isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Kui teie isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolekust igal ajal loobuda. Nõusolekust loobumine ei mõjuta enne teie nõusolekust loobumist teostatud isikuandmete töötlemise õiguspärasust.

HC Betoon, äriregistri koodiga 10940336, vastutab teie isikuandmete töötlemise eest ning taotlus teostada oma õiguseid ülaltoodud viisil tuleks adresseerida AS-ile HC Betoon, Peterburi tee 75, 11415 Tallinn ümbrikus, millel on märge „Attn: Data Protection Line Manager“.

Kui teil on kaebusi seoses sellega, et HC Betoon töötleb teie isikuandmeid, on teil õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile.

Küpsiste kasutamise poliitika