AS HC Betoon juhtpõhimõte

HC Betooni eesmärk on kindlustada, et tootmistegevus oleks ohutu, toodang kvaliteetne ja teenus jätkusuutlik. Nii tagab meie meeskond oma tööga klientide rahulolu.​ 

Kvaliteet

HC Betooni kvaliteedijuhtimissüsteemi eesmärk on tagada kvaliteet ja pidev parendamine tuginedes järgmistele põhimõtetele:

 • Standardite ja muude nõuete järgimine.
 • Kliendile orienteeritus – pakume kliendile alati parima lahenduse.
 • Võtame arvesse klientide tagasisidet ja hinnangut.
 • Vaidlused ja ebakõlad lahendame aktiivselt suheldes.
 • Pikaaegne turukogemus.
   

Tööohutus

Töötervishoiu- ja ohutusjuhtimissüsteemi eesmärk on tagada kõikidele töötajatele ja koostööpartneritele ohutu töökeskkond. Juhindume põhimõtetest:

 • Liigume suunas, et pakkuda oma töötajatele võimalikult ohutut ja turvalist töökohta.
 • Meie töötajad tegutsevad viisil, mis aitab riske vähendada ja õnnetusi ära hoida.
 • Töökohtade järjepidev inspekteerimine ja töötajate ohutuskäitumise jälgimine.
 • Töötajate pädevuse tõstmine ning vastutustundliku käitumise arendamine.
 • Oleme teadlikud meile kohalduvatest õigusaktidest ja muudest nõuetest ning oleme võtnud kohustumuse neid täita igapäevatöös.
   

Keskkond

HC Betoon arvestab oma igapäevases tootmis- ja äritegevuses aktiivselt keskkonnahoidlikkusega, et  tagada jätkusuutlik ja säästlik areng järgmiste tegevustega:

 • Keskkonnasäästlik tootmistegevus on võtmeprintsiibiks kõigis meie tootmisüksustes. 
 • Sorteerime ohtlike jäätmeid keskkonnasõbralikult.
 • Meie eesmärk on teostada betoonijääkide ümbertöötlemist kõigis tehastes.