Ohutusnädala raames toimusid erinevad koolitused

Ohutus on HC Betooni üks peamisi väärtusi, mille tagamisega ettevõttes järjepidevalt tegeletakse. Liigume iga päev aina turvalisema ja ohutuma töökeskkonna suunas ning arendame töötajate ohutusalaseid pädevusi, et hoida ära õnnetusi ning maandada ohtlikust keskkonnast tulenevaid riske.
 

HeidelbergCementi kontsernis on traditsiooniks saanud igal aastal pidada ohutusnädalat, mille raames toimusid ka HC Betoonis 25. ja 29. novembril ohutusalased koolituspäevad. Koolituspäevade eesmärgiks on olnud läbi aastate ettevõtte ohutuskultuuri tugevdamine ja töötajate teadlikkuse tõstmine. 

Sel aastal oli tähelepanu keskmes ohutuse tagamine suletud ja raskesti juurdepääsetavates ruumides ning õiged töövõtted keemiliste ainetega kokkupuutel. Samuti panustasime töötajate harimisse rahaasjades, et inimesed oskaksid teha teadlikumaid otsuseid ning tunneksid end ka igapäevaste rahaasjade planeerimisel turvalisemalt. 

Ohutuskultuuri tugevdamiseks võtame HC Betoonis igal aastal tarvitusele aina rohkem meetmeid, et tagada kõikidele töötajatele ja koostööpartneritele ohutu töökeskkond. Juba mitmeid aastaid tegeleme töökoha järjepideva inspekteerimisega, et tuvastada võimalikke riske ning ennetada tööõnnetusi. Lisaks peetakse aktiivselt ohutusvestlusi, pööratakse suurt rõhku põhjalike ohutu töö analüüside läbiviimisele ning töökoha korrashoiule. 

HC Betooni tegevjuht Indrek Rahu:

„Vaatamata kõigile suurtele pingutustele, mida ettevõttes igapäevaselt ohutu töökeskkonna tagamiseks teeme, on töötajatel ka endal kohustus pöörata tähelepanu oma turvalisusele. Vähim, mida iga töötaja enda turvalisuse tagamiseks ja tervise hoidmiseks saab teha, on korrektne isikukaitsevahendite kasutamine.“