Pumpamine

Betoon pumbatakse juhul, kui selle paigaldamine tavalise segurautoga osutub keeruliseks. Pumba kasutamine betoneerimistöödel kiirendab valuprotsessi tunduvalt ning samas väheneb tööjõukulu.

Betooni pumpamiseks on võimalus kasutada kas spetsiaalset autobetoonipumpa või segurautot, mis on varustatud betoonipumbaga.
Pumi ehk betoonipumbaga varustatud segurautot kasutatakse tavaliselt väiksemamahulistel pumpamistöödel ning ehitusobjektidel, kuhu autobetoonipumbad koos segurautodega ei mahu. Tema eeliseks võrreldes autobetoonipumbaga on mobiilsus, transpordib betooni ehitusobjektile ning teostab pumpamise. Iseseisvalt transporditav betoonimaht on maksimaalselt 5m3, kuid alati on võimalik segurautodega betooni ehituobjektile juurde transportida.

Pumisid on otstarbekas kasutada betoneerimistöödel mahuga kuni 30 m3. Suuremamahulistel betoneerimistöödel ning juhul kui pumi mast jääb lühikeseks, kasutatakse autobetoonipumpa. Betoonipump ise betooni ei transpordi vaid pumpab betooni mida on ehtusobjektile transportinud segurautod. Pumpamise kõrgus võib siin ulatuda 42 meetri kõrgusele ning tunnitootlikus 100 m3-ni.

Paigalduskaugustel kuhu betoonipumba või pumi mast ei ulatu, saab kasutada toruliini. Toruliin on metalltorudest või kummivoolikutest kokku pandud trass, mida mööda on võimalik betooni pumbata kuni 300 meetri kaugusele või 150 meetri kõrgusele.

Enne pumpamistööde alustamist palume tutvuda pumpamise üldiste reeglitega.