Toodang ja standardid

HC Betoon AS kaubabetooni tootmine põhineb ettevõtte laboratooriumis välja töötatud betoonisegu retseptidel. Retsepte on jooksvalt käigus üle 150. Tootmise käigus korntrollitkase betooni ja betoonisegu vastavust standardi EVS-EN 206 "BETOON Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus" nõuetele. Betooni külmakindlust katsetatakse vastavalt standardi EVS 814 "Normaalbetooni külmakind­lus: määratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid" kohaselt.

Omades kaasaegset betoonilaborit ja tehaste sisseseadet, oleme suutelised välja töötama ja tootmises juurutama ka komplitseeritud koostisega betoone. Kõik HC Betooni betoonitehased on sertifitseeritud ning  tootmine toimub tootmisohje nõuete kohaselt. HC Betoon-i tehastele on väljastatud tootmisohje sertifikaadid, mis on pideva järelevalve all. Sertifitseerijaks on Tallinna Sertifitseerimisasutus.