Betooni survetugevus- ja konsistentsiklassid

Betoonid liigitatakse suvetugevuse alusel klassideks. Liigitada võib nii 150 mm läbimõõduga 300 mm kõrguste silindrite 28-päevase normsurvetugevuse fck,cyl või 150 mm küljepikkusega kuupide 28-päevase normsurvetugevuse fck,cube alusel. Survetugevusklassi tähise  „C” korral, tähistab murrujoone ees olev arv silindrilist survetugevus ja murrujoone taga olev arv kuubikulist survetugevust. Eestis määratakse betooni survetugevus valdavalt kuubikuliste katsekehade katsetamise teel, ning räägitakse “kuubikulisest” survetugevusest.

Tava- ja raskebetooni survetugevusklassid standardi EVS-EN 206:2014 alusel

Survetugevusklass

Silindriliste katsekehade minimaalne normsurvetugevus
fck,cyl
N/mm2

Kuubiliste katsekehade minimaalne
normsurvetugevus

fck,cube
N/mm2

C8/10810
C12/151215
C16/201620
C20/252025
C25/302530
C30/373037
C35/453545
C40/504050
C45/554555
C50/605060
C55/675567

Betoonisegu konsistents ehk töödeldavus 
Betooni konsistentsi mõõdetakse tavaliselt koonuse vajumi hindamisega ja tähistatakse klassidega S1 kuni S5. Kui on vaja määrata betooni konsistentsi, tuleb seda teha betooni kasutamise ajal või kaubabetooni puhul tarnimisel standardi EVS-EN 12350-2 kohaselt.

Betoonisegu vajumiklassid standardi EVS-EN 206:2014 alusel

Klass

Koonuse vajum, mm

S110 kuni 40
S250 kuni 90
S3100 kuni 150
S4160 kuni 210
S5220